Bobath-therapie bij volwassenen

Bij volwassenen kan sprake zijn van CP (aangeboren hersenletsel) of NAH (niet aangeboren hersenletsel).  Pati├źnten die een beroerte (CVA) meegemaakt hebben en daardoor een halfzijdige verlamming hebben kunnen door dit concept gestimuleerd worden.  Ook personen met andere neurologische aandoeningen zoals cerebral palsy, multiple sclerose (M.S.), ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, dwarslaesie (onvolledig), hoofdletsels, neuropathie├źn ...  kunnen door dit concept gestimuleerd worden. 

Het bobathconcept werd genoemd naar de oprichters van het concept, Bertha Bobath en Karel Bobath.  Het is het meest gekende en verspreide concept voor het behandelen van neurologische stoornissen.

Het bobathconcept heeft als doelstelling het verbeteren of herstellen van neurologische stoornissen.  Meer specifieke uitleg kan u vinden op de website http://www.bobath.org.uk/