Neuromotorische revalidatie

Revalidatie bij neurologische aandoeningen is complex en vraagt vaak veel tijd.  Om herstel te bewerkstelligen is daarom een gespecialiseerde aanpak meer dan noodzakelijk.  Als bobaththerapeut vertrek ik bij de revalidatie van neurologische aandoeningen vanuit het bobathconcept (meer info zie http://www.bobath.org.uk/).  Dit wordt aangevuld met specifieke behandelingsstrategieĂ«n die afhankelijk zijn van de aandoening. 

Neuromotorische revalidatie vraagt vaak ook een multidisciplinaire aanpak (behandeling door verschillende disciplines bv neuroloog, revalidatiearts, logopedist, kinesitherapeut,...).  Het is dan ook vanzelfsprekend dat een goede samenwerking essentieel is voor een goed herstel.  In de praktijk wordt er ook samengewerkt met een orthopedisch technieker om de functie van hulpmiddelen (bv orthesen, orthopedische schoenen) te optimaliseren.

Neuromotorische revalidatie richt zich onder meer op:  

  • Cerebrovasculaire aandoeningen (bv. beroerte)
  • Multiple sclerose
  • ruggemergaandoeningen (o.a. dwarslaesie)
  • Ziekte van parkinson en soortgelijke aandoeningen
  • herstel na hersentumor
  • neuromusculaire aandoeningen (bv A.L.S.)
  • spierziekten